برای ارسال پترن با پایتون می‌توانید از نمونه کد زیر استفاده نمایید و تنها کافیست کلید دسترسی و کد پترن و متغیر های مربوط با ان و مقادیر ان ها را جاگذاری نمایید
همچنین برای متد های دیگر نیز کافیست body و url مربوط به ان وبسرویس را قرار دهید و از api مورد نظر استفاده نمایید

نمونه کد ارسال پیامک پایتون

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله|نه|
فهرست