قدردان حضور شما در افتتاحیه فروشگاه کتاب … هستیم.

تقدیم رایگان یک جلد کتاب به انتخاب خودتان.

زمان و مکان مراسم: …

0
پیامک کنید! کپی کنید!

عیده و تعطیلاتش

با تخفیف 50 درصد فروشگاه کتاب مهرگان تو عید کلی کتاب بخون

0
پیامک کنید! کپی کنید!

تخفیف ویژه شهر کتاب شریعتی
از 10 تا 12 اردیبهشت؛ به مناسبت پاسداشت مقام معلم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

کتاب هدیه‌ای ارزنده برای روز معلم
کتاب‌های فروشگاه‌ قلم را از تاریخ 10 تا 12 اردیبهشت با 15 درصد تخفیف خریداری کنید

0
پیامک کنید! کپی کنید!

مهمان افتتاحیه کتاب‌فروشی *** باشید

تا 20 درصد تخفیف

زمان و مکان افتتاحیه: *********

0
پیامک کنید! کپی کنید!