نمونه متن پیامک روزجهانی کارگر

روزت مبارک ای مرد والامقام زنده باشی و زندگی ببخشی چشم‌های زیادی امید به تو بسته بسته‌اند روز جهانی کار و کارگر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

رویت سفید کارگر معدن زغال! کای می روی به پای خودت در سیاه چال ای دل شکسته در دل سنگین کوه ها! جان می کنی به قیمت یک لقمه ی حلال

0
پیامک کنید! کپی کنید!

12 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

امام خمینی (ره)  : حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

پدر جان با گردش شانه‌هایت چرخ زندگی می‌گردد و با طلوع هر صبح تو به خستگی‌ها سلام می‌کنی… روزت جهانی کار و کارگر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند؛ زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

Men that live without labour live in solitary and with no dignity and true independence Happy Labor Day مردانی که بدون کار کردن زندگی می‌کنند همیشه تنها هستند و بدون عزت و استقلال واقعی زندگی می‌کنند. روز کارگر مبارک!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

حضرت علی(ع) : کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!