نمونه متن فتح خرمشهر

نمونه متن فتح خرمشهر:

مژده فتح خرمشهر در ساعت چهار بعد از ظهر در خیابان آزادی غریو شادی در طوفان حنجره ها و اشک زلال شوق در سپیده چشمان شهر…

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

شهر من! ای شهر پر آوای درد / ای نشان پایداری در نبرد!
زیر هر گامی شقایق کاشتیم / تا که این پرچم فرا افراشتیم
(سالروز فتح خرمشهر سرافراز مبارک باد)

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

گرچه کارون باشد از ما تشنه تر بر آب عشق
همچو خرمشهر جاری آب دارد تاب عشق
جاودان خرم بمان، ای شهر نام آور که رفت
بر فلک آوازه ی زخم تو، از مضراب عشق
سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

بازخوانی و ترسیم روز آمد این رخداد سرنوشت ساز و سترگ (فتح خرمشهر) برای نسل های امروز انقلاب و آینده سازان واقعی این سرزمین، حماسه آفرینی ها و رشادت های فرزندان قرآن و ولایت در آن قطعه درخشان تاریخی را برای همیشه جاودانه و الهام بخش آنان در صحنه های رویارویی با بیگانگان و دشمنان انقلاب، نظام و میهن اسلامی قرار خواهد داد.
سالروز پیروزی خرمشهر سوم خرداد مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

سوم خرداد یک حماسه ملی است حماسه حضور مردم در جشن پس از پیروزی، لذا پاسداشت فتح خرمشهر در گرو پاسداشت حضور مردمی در همه صحنه ها است
روز آزادی خرمشهر خجسته باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

ای شهر همیشه سبز و خرم

از خاطره ها نمی شوی گم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

شهر من! ای شهر پر آوای درد / ای نشان پایداری در نبرد!
زیر هر گامی شقایق کاشتیم / تا که این پرچم فرا افراشتیم
(سالروز فتح خرمشهر سرافراز مبارک باد)

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

تو همچون غنچه های چیده بودی
که در پرپر شدن خندیده بودی
مگر راه حیات جاودان را
تو از فهمیده ها، فهمیده بودی
روز خرمشهر مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!