نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

خیاط که باشی میدانی کوک زدن گاهی سخت ترین کار دنیاست
کوک زدن همه ی لباس ها تنها با نخ سیاه و سفید
مهارت میخواهد تا کسی نبیندشان
باید لا به لای پارچه های سرخ و سبز و آبی پنهان شان کنی
اصلا خیاط که باشی دیگر همه چیز را بهم کوک میزنی و بر قامتت میپوشانی
صبح را به شب و روزها را به روز بعد و هفته را به هفته ی بعدی…
خیال هایت را هم به ابرها میدوزی
شاید روزی پلکانی شد برای پرواز

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

لحظه های عمرمان در پشت چرخ خیاطی هایمان و در اتاق کارمان سپری گشت. صبورانه قیچی هایمان را بر پارچه ها سراندیم و رخت ها بر قامتها دوختیم همکاران خیاط گرامی روز خیاطی مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

پیراهنی از جنس ماهی بر تنت می دوخت
گاهی گرفته ماه را بر دامنت می‌دوخت
رنگین کمان را آن قدر می کرد گل دوزی
خامک به روی سینه، دور گردنت می‌دوخت
تنها نشسته هی به پشت چرخ خیاطی
شالی برای بازوان روشنت می دوخت
وقتی غزل های مرا در ذهن خود می بافت
ترکیب های تازه بر پیراهنت می دوخت
روز ملی خیاط مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

تو تاریخ ما 21 آذر ماه روز خیاطه
خانم خیاط ها
آقا خیاط ها
روزتون مباررررک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک دهه فجر:

از اوج بروج حق سردار قیام آمد
بر شوق سماع جان، انوار امام آمد
طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد
شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد
دهه شکوهمند فجر مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

الهی هیچوقت صدای چرختون از اتاقتون کم نشه
الهی با همون پرو اول لباس شیک در بیاد
الهی هیچوقت بشکاف تو دستت نباشه
الهی فقط واسه شادی ها لباس بدوزی
الهی همیشه جیبت پر پول باشه
الهی…
عزیزای دلم روز همتوووون مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

شما همیشه در زندگی به خیاطی نیاز خواهید داشت تا به شما بگوید کدام نوع لباس بیشتر به شما می آید. روز خیاطان مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

در روز خیاط این واقعیت را به خاطر داشته باشم که یک خیاط نقش بسزایی در ظاهر زیبا و موقر ما دارد. ما باید از آنها به خاطر تمام زحمتشان سپاسگزار باشیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!