نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

فرزند عزیزم، وقتی سخت تمرین می کردی، همه ی ما می دانستیم که فقط یک قدم تا موفقیت فاصله داری. توانایی تو برای تسلیم نشدن در برابر مشکلات همیشه به تو کمک میکند تا بدرخشی. تبریک میگویم و خوشبختی روزافزون برایت آرزو دارم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

موفقیت شما در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی است.
امیدوارم بیش از پیش موفق باشید.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما میشد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. سعی شما قابل تقدیر و موفقیت‌های‌ بیشتر را برایتان آرزومندیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

موفقیت شما در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی است.
امیدوارم بیش از پیش موفق باشید.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد
خوشحالم که مزد زحمات ات را گرفتی و برات آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما میشد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. سعی شما قابل تقدیر و موفقیت‌های‌ بیشتر را برایتان آرزومندیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدن و همچنین کسانی که در حال برداشتن قدم‌هایی جهت رسیدن به اهداف والای خودشون هستن.
خدا را سپاس از جهت خبر های‌ خوش قهرمانی.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک کسب مقام:

امروز روزیه که تمام خستگی ها جای خودش رو به شادی داده
امروز می شه لبخند زد و این موفقیت رو جشن گرفت
تبریک می گم عزیزم …

0
پیامک کنید! کپی کنید!