نمونه متن پیامک دعوت به نمایشگاه

نمونه متن پیامک دعوت به نمایشگاه:

سلام مدیر محترم
با کمال افتخار به شما دعوتنامه نمایشگاه (نام نمایشگاه) را ارسال می‌کنیم.
در [تاریخ و ساعت]، [نام نمایشگاه] در [آدرس] منتظر حضور شماست.
همراهی شما برای ما بسیار با ارزش است.
در غرفه ما منتظر هدایای ویژه باشید.

0
پیامک کنید! کپی کنید!