نمونه متن پیامک روز ارتش

نمونه متن پیامک روز ارتش:

روز ارتش، ارتشی که زخمِ دیرسالِ وطن را مرهمی دوباره نهاد و خاکِ مسمومِ سرزمین را از غبار مینِ ناامنی پاک کرد بر تو همسر مهربانم مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

فرا رسیدن 29 فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادمان حماسه سازی و ایمان و دلاوری سربازان این آب و خاک بر شما مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

برادر ارتشى !
تو، خورشید روزهای خاکستری دفاع بودى
و پرنده جانت
شکستن قفس هاى وابستگى را به ما آموخت
آمدى تا کوچه هاى وارستگى
و اقتدار را عابر باشیم
و عشق به وطن، راز همیشه بودنمان باشد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

مبارک باد طلوع آفتاب ایستادگى ات که مادران سرزمینت را این چنین بر درگاه افتخار ، به هلهله واداشته اى !
روز ارتش مبارک باد .

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

رفیق بامرام ارتشی، امنیت ایران مدیون توست و آرزوی ما استواری و سلامتی توست. روزت مبارک!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

مبارک باد طلوع آفتاب ایستادگی ات که مادران سرزمینت را این چنین بر درگاه افتخار ، به هلهله واداشته ای !
روز ارتش مبارک باد همسرم .

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

29 فروردین، یادآور رشادت های بزرگ مردانی است که شجاعانه جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز ارتش:

مبارک‌ باد بر ملت‌ شریف‌
چنین‌ رزمندگانی‌ قدرتمند
و عاشقانی‌ چنین‌ محو جمال‌ ازلی‌
که‌ جانبازی‌ در راه‌ محبوب‌ را
آرمان‌ اصیل‌ خویش‌ می ‌دانند

0
پیامک کنید! کپی کنید!