نمونه متن پیامک روز جهانی ماما

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

دوست مامای من دستانت زندگی می‌بخشد، روز جهانی ماما مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

قصه زندگی با بودن تو آغاز می شود

تو که منبع مهری از جانب خداوند

دستانت را بر سر کودکان این سرزمین بیاویز

چشمان منتظر مادران

همیشه نوید بخش راه توست

روزت را گرامی میداریم مامای مهربان

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش

نام تو ثبت بماند به نکویی در عرش.

روز جهانی ماما مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

Only a midwife has the magical

power to fill a home with lots of happiness

فقط یک ماما قدرت جادویی لازم

برای پر کردن یک خانه با شادمانی و مسرت را دارد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند
روز ماما مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

تو شروع‌کننده ضربان زندگی و حیات هستی، و آینده با لمس دستان پر مهر تو آغاز می‌شود. روز ماما بر شما دوست خوبم مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

مامایی

هنری که علم را به خدمت می‌گیرد‌‌

تا عشق را در معرکه راز

و تجلیگاه آفرینش به نمایش گذارد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز جهانی ماما:

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی، صبوری و معصومیت بدرقه راهت …

0
پیامک کنید! کپی کنید!