نمونه متن پیامک روز قدس

نمونه متن پیامک روز قدس:

مقام معظم رهبری : روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید.

1
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

تو خانه به خانه، با ستم می جنگی
بی عذر و بهانه، با ستم می جنگی
در دست تو سنگ و در گلویت آواز
با سنگ و ترانه، با ستم می جنگی

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

طوفان پیچید،‌ برگی از پا افتاد
فریادی رفت و رفت،‌ گم شد در باد
دستی با خون نوشت بر دامن خاک
شمشیر یهود را عرب صیقل داد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

به فلسطین رو کن و بنما دعا که ای یزدان
نمای یاریشان در نبرد، در میدان
ببین تو بر لبشان لا اله الا الل
نمای یاریشان ای خدا به نصرالله
روز قدس مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

طوفان پیچید،‌ برگی از پا افتاد
فریادی رفت و رفت،‌ گم شد در باد
دستی با خون نوشت بر دامن خاک
شمشیر یهود را عرب صیقل داد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

از خاک خودت محافظت کن، غزه!/از این همه گل مراقبت کن، غزه!
تا لحظه زیبای شکفتن در خون/با جان و تنت مقاومت کن، غزه!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

برخیز که شمر بی خدا در قدس است
دَجّال به مَکر مبتلا در قدس است
لبیک بگو به «هَل مِن …» عاشورا
امروز تمام کربلا در قدس است

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

مقاومت کن، غزه/در شهر صدای آتش و آوار است
برخیز، کدام خفته ای بیدار است/ای خواب دلان ساحل آرامش!

0
پیامک کنید! کپی کنید!