نمونه متن پیامک روز قدس

نمونه متن پیامک روز قدس:

مقام معظم رهبری : ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایى روز جهانى قدس این روز عزیز را زنده نگه دارند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

به چشم بی رمق فلسطین خواب را بستند
چنان که بر لب بی تاب آب را بستند
چه رفته بر سر وجدان روزگار، که باز
نخوانده قصه حق را، کتاب را بستند

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

مقاومت کن، غزه/در شهر صدای آتش و آوار است
برخیز، کدام خفته ای بیدار است/ای خواب دلان ساحل آرامش!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

آن روز نزدیک است که بگوییم:
قاسم نبودی ببینی قدس آزاد شد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

باران بهار رنگی از خون دارد
این خاک چقدر مرد مجنون دارد
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد
در مزرعه‌ ای که بوی زیتون دارد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

ای کاش دوباره عشق آغاز شود
تا بار دگر غزه سرافراز شود
صدها غزل نگفته دارند، اگر
یک روز دهان سنگ ها باز شود

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

در شهر صدای آتش و آوار است
برخیز، کدام خفته ای بیدار است
ای خواب دلان ساحل آرامش
یک شهر شکسته آن ور دیوار است

0
پیامک کنید! کپی کنید!