نمونه متن پیامک روز پزشک

نمونه متن پیامک روز پزشک:

یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک
بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

پزشک بودن فقط یک هنر نیست بلکه قلب است پزشکی فقط یک علم نیست یک وجدان است

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

If every doctor strives to be as caring and generous as you, the world would be filled with smiles and laughter instead of pain and sorrow. Thanks for everything doc.
اگر هر پزشک سعی کند به اندازه شما دلسوز و سخاوتمند باشد، جهان به جای درد و غم با خنده و شادی پر خواهد شد. بابت همه چیز سپاسگزارم دکتر

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

پزشک گاهی بیماران را درمان می کند، اغلب آن را تسکین میدهد
اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . .
ای آرامش بخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

پزشکی هنر است و نباید نگران بود که برای کار پزشکی چه پاداشی می دهند ، ارزش کار یک پزشک در آنست که پزشک هیچ کاری را نه از روی بیم انجام دهد و نه از روی امید

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

طبیب عشق مسیحا دم است مشفق لیک
چو درد در تو نبیند، که را دوا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند
روز پزشک مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

دوستی با تو باعث شده در جهانی کاملاً ایمن زندگی کنم
نه تنها در مقابله با بیماری که در مقابله با مشکلات نیز توانمندتر شده‌ام
بهترین دوست من و بهترین پزشکی که می‌شناسم
روزت مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز پزشک:

حضورتان اشارتی ست پیامبرانه
شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته باشد
روزتان مبارک…دستانتان شفا بخش

0
پیامک کنید! کپی کنید!