نمونه متن پیامک شهادت امام رضا

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است
یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای
آنجا برای عشق شروعی مجدد است . . .
عزای شهادت شاه خراسان تسلیت باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

بنویسید به روی قبرو به روی کفنم
عاقلا دیوونه امام رضا منم منم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

سلام بر تو ای عصمت هشتم! کوچه های طوس، هنوز بوی عطرآگین تو را می دهد و آوای غریب ملایک هنوز در طواف حریم کبریایی ات به گوش می رسند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

یا امام رضا! امروز، تنها نه خیابان هاى خراسان که تمام رگ هاى عاشقانت، به گلدسته و رواقت ختم مى شود.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

در سوگِ نبی جهان سیه می پــوشد.
در سینه، دل از داغِ حسن می جوشد
از ماتم هشتمین امام معصوم
هر شیعه زِ درد، جام غم می‌نوشد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

می دید شرر ریخته در هستی انگور
هم سفره ی میزبان شده پستی انگور
نوشید از آن خوشه ی سم بار که امروز
ما را نفریبند به سر مستی انگور
شهادت امام رضا (ع) را تسلیت می گوییم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج
بالله نمی روم بر بیگانگان به عجز
تا هستم آشنای تو یا ثامن الحجج

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

حریمت قبله ی جانم/ بود حب تو ایمانم
هر لحظه می خوانم/ رضا جانم، رضا جانم
منم مست ولای تو/ گدایم من گدای تو
نهادم سر به پای تو/ رضا جانم، رضا جانم
شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!