نمونه پیامک روز چپ دست

نمونه پیامک روز چپ دست:

اکثر افراد چپ دستی که من ملاقات کردم بسیار خلاق هستند. در این روز خاص، می‌خواهم به شما بگویم که از کاری که انجام می‌دهید قدردانی می‌کنم و همه شما شایسته تقدیر هستید.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

شما منحصربه‌فرد هستید و چپ دست بودن شما را بسیار خاص می‌کند. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

قضاوت نکنید و به همه افراد یکسان احترام بگذارید. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

چپ دست ها با راست دست ها تفاوتی ندارند اما منحصربه‌فرد هستند. پیتر کول سی

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

برای چپ دست ها، حضور در مدرسه بسیار سخت است زیرا بیشتر امکانات برای دانش آموزان راست دست در نظر گرفته شده است. ما باید این فرهنگ را تغییر دهیم و هیچ جایی برای شروع بهتر از مدرسه‌هایمان نیست.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

از اینکه خود را یک چپ دست می‌نامید خوشحال باشید زیرا شما خاص هستید. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

هر چپ دستی با مشکلاتی روبرو شده است زیرا بیشتر چیزها در این دنیا برای راست دست‌ها در نظر گرفته شده‌اند. من به هر فردی برای تسلیم نشدن احترام می‌گذارم، روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

سالانه 2 هزار چپ دست با استفاده از وسایلی که برای افراد راست دست ساخته می‌شود کشته می‌شوند. لویی براون

0
پیامک کنید! کپی کنید!