نمونه پیامک روز چپ دست

نمونه پیامک روز چپ دست:

شنیده‌ام که اکثریت چپ دست ها بسیار خلاق و باهوش هستند. روز جهانی چپ دست ها را تبریک می‌گویم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

کارهایی که با دست راست انجام می‌شوند ممکن است همیشه درست نباشند، پس به چپ دست ها احترام بگذارید. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

در روز چپ دست، رفتن به مدرسه واقعاً چالش برانگیز است زیرا بیشتر مراکز برای دانش آموزان راست دست درست شده‌اند. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

من که یک راست دست هستم، نمی‌دانم افراد چپ دست یک احساس جالب در مورد چپ دست بودن خود دارند. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

خدا همه را راست دست آفرید، فقط استعدادهای واقعی چپ دست هستند. جان رد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

به نسل‌های رانده شده‌ای که با هژمونی یک جهان راست دست می‌جنگند، از شما حمایت می‌کنم و روز جهانی چپ دست ها را به تک تک شما تبریک می‌گویم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

شما متفاوت هستید و این چیزی است که شما را بسیار خاص می‌کند. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه پیامک روز چپ دست:

از اینکه چپ دست هستید خوشحال باشید و به نظرات تحقیرآمیز گوش ندهید. شما سزاوار زندگی هستید. روز جهانی چپ دست ها مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!