نمونه متن فتح خرمشهر

نمونه متن فتح خرمشهر:

شهری که درآمد و شد کهکشانی از ستاره های خون آلود

پیروزی را معنا کرد و استقامت را تفسیر، هنوز هم میل بودن دارد خرمشهر!

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

بر عشق، دوام می دهد خون شهید
از فتح پیام می دهد خون شهید
برخیز که با زبان گویای سکوت
پیغام قیام می دهد خون شهید
فتح خرَمشَهر در عمليات بيت المقدس و روز مقاومت ايثـار و پيروزي  مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

شهر من
ای شهر پر آوای درد
ای نشان پایداری در نبرد!
زیر هر گامی شقایق کاشتیم
تا که این پرچم فرا افراشتیم
سالروز فتح خرمشهر سرافراز مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

واسه آبادان خرمشهر می پرم مثل کبوتر
میرم اون بالای بالا می گذرم از همه شهر
می بوسم شهر خرمشهر اون دیار یاران
میزنم سجده به خاکت زنده بادا ایران
یاد شهید والا محمد جهان آرا
شهید اردیبهشتی یاد اسحاق دارا
یاد اشک دو دیده یاد خون چکیده
یاد حسین فهمیده که به خدا رسیده
یاد حماسه هاشون میون رود کارون
یاد مرد بلمرون یاد جزیره مجنون
واسه شهر خرمشهر میخونم از دل و جون
میخونم زنده باشه یاد و خاطره هاش
سوم خرداد یادآور دلاور مردی های رزمندگان اسلام در فتح غرورآفرین خرمشهر قهرمان مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن فتح خرمشهر:

بچه ها اگر شهر سقوط کرد،
دوباره آن را پس میگیریم؛
مواظب باشید، ایمانتان سقوط نکند
شهید محمد جهان آرا

0
پیامک کنید! کپی کنید!