نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم چه کسی چشمهای تو را رنگ کرده است
چه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند؟فرشته ای فقط در قالب یک انسان
فقط ساده می توانم بگویم روزت مبارک استاد خیاطی

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

روز خیاط فرصتی ایده آل برای تشکر از کسانی است که نقش اساسی در بهتر جلوه دادن ما دارند. روز خیاط مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

این واقعیت را بخاطر بسپاریم که یک خیاط نقش بسزایی در ظاهر زیبا هر کسی دارد ما باید از آنها به خاطر تمام زحماتشان سپاسگزار باشیم.
روز خیاط گرامی باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز جهانی خیاط:

معقول ترین انسان در زندگی من خیاطم بود چون زمانی که اندازه های من را گرفت همیشه انتظار داشت که من به آن اندازه باشم نه اینکه دوباره مرا اندازه بگیرد پیشاپیش روز جهانی خیاط مبارک.

0
پیامک کنید! کپی کنید!