نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروهای هوایی ارتش بـه رغم تمام تبلیغات رژیم طاغوت در برهه ای حساس با شجاعت و آگاهی در روز نوزدهم بهمن ماه 1357 علیه ستم و ستم طغیان كرد و بـه صفوف اسلام و مردم پیوست و ملت را در ادامۀ مبارزه دلگرم تر كرد. روز نیروی هوایی رابه خلبانان عزیز تبریک میگوییم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

آنچه که امروز بدان می بالیم
مرهون حماسه آفرینی و پایمردی شجاعانی اسـت
کـه در 8 سال دفاع مقدس از کارزاری شگرف
و در مقابل تمامی قدرت هاي روز جهان آبدیده شدند
و سربلندی و افتخار را برای میهن عزیز خویش بـه ارمغان آوردند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

به یاد آنان که هرگز فرود نیامدند تا نام ایران بر فراز آسمانها جاودان بماند
روز نیرویی هوایی مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

پروازی به وسعت عرش را برای شما پرندگان آسمان ایران عزیز آرزو دارم .
روز نیروی هوایی را تبریک می گویم .

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

آنچه که امروز بدان می بالیم مرهون حماسه آفرینی و پایمردی شجاعانی است
که در ۸ سال دفاع مقدس از کارزاری شگرف و در مقابل تمامی قدرت های روز جهان آبدیده شدند
و سربلندی و افتخار را برای میهن عزیز خویش به ارمغان آوردند…..روز نیروی هوایی بر شما غیور مردان آسمانی مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل است. هیچگاه فراموشتان نشود که یک خلبان باید هر دو را با هم داشته باشد تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند

عشق و عقل با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند

روز نیروی هوایی مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل است. هیچگاه فراموشتان نشود که یک خلبان باید هر دو را با هم داشته باشد تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند
عشق و عقل با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند
روز نیروی هوایی مبارک باد…

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

شاید مـا آنگونه کـه باید قدر شناس تان نبوده ایم
و گاها طلبکار نیز بوده ایم
اما یک وقتهایی اگر بـه دلمان رجوع کنیم
میبینیم بخش عظیمی از آسایش و امنیت جامعه
متوجه شـما عزیزانی اسـت کـه
جان تان بـه معنای واقعی در کف دستانتان پیداست

0
پیامک کنید! کپی کنید!