نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

آنچه که امروز بدان می بالیم مرهون حماسه آفرینی و پایمردی شجاعانی است
که در ۸ سال دفاع مقدس از کارزاری شگرف و در مقابل تمامی قدرت های روز جهان آبدیده شدند
و سربلندی و افتخار را برای میهن عزیز خویش به ارمغان آوردند…..روز نیروی هوایی بر شما غیور مردان آسمانی مبارک باد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل است. هیچگاه فراموشتان نشود که یک خلبان باید هر دو را با هم داشته باشد تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند

عشق و عقل با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند

روز نیروی هوایی مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل است. هیچگاه فراموشتان نشود که یک خلبان باید هر دو را با هم داشته باشد تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند
عشق و عقل با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند
روز نیروی هوایی مبارک باد…

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

شاید مـا آنگونه کـه باید قدر شناس تان نبوده ایم
و گاها طلبکار نیز بوده ایم
اما یک وقتهایی اگر بـه دلمان رجوع کنیم
میبینیم بخش عظیمی از آسایش و امنیت جامعه
متوجه شـما عزیزانی اسـت کـه
جان تان بـه معنای واقعی در کف دستانتان پیداست

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی

اهتمامت را در سنگرهاى دفاع از آسمان پاس مى داریم

و استوارى پروازت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیم

روزت مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

آسمان قلمرو فرشتگان خداست
فرشتگان بـه خانه خود خوش امدید
روز نیروی هوایی خجسته باد….

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

نیروی هوایی ترکیبی از عشق و عقل اسـت
هیچگاه فراموشتان نشود
کـه یک خلبان باید هردو را باهم داشته باشد
تا بتواند از این مرز و بوم دفاع کند
عشق و عقل با هم اند اما مانع یکدیگر نیستند
روز نیروی هوایی بر تمامی شما
با شعوران و نیروی فهیم هوایی خجسته باد…

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک تبریک روز نیروی هوایی:

به یاد آنان که هرگز فرود نیامدند تا نام ایران بر فراز آسمانها جاودان بماند

روز نیرویی هوایی مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!