نمونه متن پیامک روز قدس

نمونه متن پیامک روز قدس:

به فلسطین رو کن و بنگر سکوت خفت بار
از این شیوخ عرب، بردگان استکبار
به غزه رو کن و بنگر حمایت مردم
به رغم ذلت حکامشان، از این مردم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

بهر دفاع از قدس ما آماده هستیم
آمادۂ فرمانی از فرمانده هستیم
بهر حمایت از فلسطین دلاور
رزمنده و در صحنه و آزاده هستیم
اسلام چون خورشید تابان است زیرا
ما وارثان سیرتی تابنده هستیم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانی قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

حجاج فقط سالی سه روز سنگ
به شیطان می اندازند
60 سال است که فلسطینیان
هر روز …

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

امام خمینی: امام خميني(ره): اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

مژده دادند به ما روز دعا نزدیک است
وعده محکم و زیبای خدا نزدیک است
وقت برچیدن و نابودی اسرائیل است
محو این غده ی بی شرم و حیا نزدیک است

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

به غزه رو کن و بنما دعا که ای یزدان
نمای یاریشان در نبرد، در میدان
ببین تو بر لبشان لا اله الا الله
نمای یاریشان ای خدا به نصرالله

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک روز قدس:

مقام معظم رهبری : شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!