نمونه متن پیامک شهادت امام رضا

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

ای امام الرئوف! همراه با کبوتران حرمت، محزون و گریان دل را به دور بارگاه تو پر مى دهیم تا با زمزمه ملائک همراه شویم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

دلم کبوتر صحن و رضاست سودایم
دلم خوشست که از من رضاست مولایم

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

هر کس در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود،
در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

دلش دریای خون، چشمش به در بود
امیدش دیدن روی پسر بود
پدر می‎ گشت قلبش پاره پاره
پسر می‎ کرد بر حالش نظاره
پدر چون شمع سوزان آب می شد
پسر هم مثل او بی‎تاب می شد
پسر از پرده ‎ی دل ناله سر داد
پدر هم جان در آغوش پسر داد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

سلام بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش، سرمه دیدگان ماست.
السلام ای حضرت سلطان عشق
یا علی موسی الرضا ای جان عشق

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

حسن شاه دین شرف بخشید ملک طوس را
شمع، آرى میکند روشن دل فانوس را
دیده را گفتم که این روشندلى از چیست؟ گفت:
طوطیاى خویش کردم خاک شاه طوس را
از براى خاکروبى درش روح الامین
در کف خود هر سحر گیرد پر طاووس را
اى که در اسماء اعظم عمر خود کردى تلف
در خراسان آى وبنگر مظهر قدوس را

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

امام رضا علیه السلام فرمودند :
مؤمن ، مؤمن واقعی نیست ، مگر آن که سه خصلت در اوباشد :
سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش پوشاندن راز خود است ، اما سنت پیغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ، اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است .

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک شهادت امام رضا:

اى ضامن هر چه نیاز و اى امام رئوف! ما خود را به پنجره نگاه تو آویخته ایم و چشم هاى آغشته به رازمان را به ضریح تو دوخته ایم. ما را از سقاخانه لطفت سیراب کن.

0
پیامک کنید! کپی کنید!