نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

« هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد »
تلاش ها کوچک و بزرگتان شایسته ستایش است.
همکار محترم کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می کنیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب می‌شود بنایی محکم بسازد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

تبریک به شما که با موفقیت چشمگیرتان ثابت کردید که کار سخت و صداقت در واقع بهترین سیاست‌ها هستند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

جناب آقای/ سرکار خانم …
ضمن عرض تبریک به مناسبت انتصاب شما به عنوان مدیر ….، به طور حتم، مدیریت اثر بخش و تلاش های شایان ذکر شما به همراه تجارب گرانقدر جنابعالی/ سرکار خانم در این حوزه ؛ موجبات ارتقاء مجموعه را فراهم خواهد نمود.از درگاه خداوند ؛ تداوم سعادت و سیادت جناب عالی/ سرکار خانم را تقاضا دارم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!