نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

مأموریت من در زندگی صرفاً تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی (مایا آنجلو)
چه زیباست که شما مأموریت خود را به انجام رساندید و به این موفقیت جدید دست پیدا کردید. تبریکات صمیمانه ما را پذیرا باشید

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

موفقیت؛ نتیجه من می توانم هاست
جناب آقای/ سرکار خانم

انتصاب شایستۀ حضرتعالی را به عنوان کارمند نمونه تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

رؤیای همه دست پیدا کردن به جایگاه شاخص و والای شماست و من خوشحالم که شما به عنوان الگویی برای جوانان تبدیل شده‌اید. موفقیتتان را تبریک می‌گویم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

« هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد »
تلاش ها کوچک و بزرگتان شایسته ستایش است.
همکار محترم کسب موفقیت و ارتقاء شغلی جدیدتان را تبریک عرض می کنیم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند موفقیت چیزی است که تو به آن می‌اندیشی.
تبریکات صمیمانه‌ام را پذیرا باش

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب می‌شود بنایی محکم بسازد.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

تبریک به شما که با موفقیت چشمگیرتان ثابت کردید که کار سخت و صداقت در واقع بهترین سیاست‌ها هستند.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

نمونه متن پیامک موفقیت شغلی اداری:

جناب آقای/ سرکار خانم …
ضمن عرض تبریک به مناسبت انتصاب شما به عنوان مدیر ….، به طور حتم، مدیریت اثر بخش و تلاش های شایان ذکر شما به همراه تجارب گرانقدر جنابعالی/ سرکار خانم در این حوزه ؛ موجبات ارتقاء مجموعه را فراهم خواهد نمود.از درگاه خداوند ؛ تداوم سعادت و سیادت جناب عالی/ سرکار خانم را تقاضا دارم.

0
پیامک کنید! کپی کنید!