نمونه متن پیامک ولادت امام رضا علیه السلام

در کوی رضا سرود جان می شنوم آواز پر فرشتگان می شنوم بنشسته به هر کرانه پاکان به دعا لبیک خدا از آن میان می شنوم میلاد با سعادت امام رضا (ع) مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!

عاشقای امام رضا وقتی میرن پابوس آقا برای کسب حاجت، آقا رو قسم میدن به جان جواد (ع) الهی دعوت بشن به کاظمین رو به روی دو گنبد طلا قسم بدن موسی بن جعفر (ع) و به جان امام رضا علی بن موسی الرضا میلادتان فرخنده

0
پیامک کنید! کپی کنید!

یا ضامن آهو! دل های بی پناهمان را که چون آبگینه های شکسته در پهنای گیتی سرگردانند، در پای ضریح مقدست آشیان ده که محتاج پرکشیدن به آبی لایتناهی فطرت خدایی مان هستیم. ولادت با سعادت امام رضا (ع) مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

آقامون آهو رو ضامن شده باز آقامون مهمون دلها شده باز آقامون اومده به شهر غریب آقامون سرور دلها شده باز یا امام رضا

0
پیامک کنید! کپی کنید!

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟ بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟ گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟ ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟ من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی ؟ ولادت با سعادت امام رضا (ع) مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

هر کی که حاجت روا شد گدا اومد پادشا شد عاشق “آقام رضا” شد “خادم” آقا شد منم اومدم گدا شم کفتر گنبد طلا شم ایشالله حاجت روا شم خادم آقا شم خوردم آب و دونه ات که شدم دیونه ات آب زمزم کجا؟ آب سقا خونه ات سالروز فرستادن هشتمین فرشته به زمین مبارک

0
پیامک کنید! کپی کنید!

امام رضا (ع): هرگز بر کسی خشم نگیر، از کسی چیزی مخواه و هرچه برای خودت می خواهی برای دیگران نیز بخواه.

0
پیامک کنید! کپی کنید!

هشتمین حجت خدا اینجاست قبله هفتمین رضا اینجاست هر چه خواهی بخواه از این درگاه منبع رحمت خدا اینجاست   ولادت امام مهربان مبارک باد

0
پیامک کنید! کپی کنید!