سیمای عزیز

مهلت پرداخت و تسویه حساب قسط دندانپزشکی شما برای خدمات جراحی فک رسیده است.

لطفا با مراجعه به صفحه سایت به آدرس …. نسبت به تسویه حساب اقدام کنید.

با تشکر کلینیک دندانپزشکی کوروش

شماره تماس:……..

0
پیامک کنید! کپی کنید!