پنل اس ام اس - سامانه پیامک

پنل مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

تجاری

۱۴۹هزار تومان
۱۴۹هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال کشوری (انبوه)
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند
 • پیامک سر رسید
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال متناظر
 • خدمات ارزش افزوده VASP
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال هوشمند زماندار
 • اضافه به لیست خودکار
 • ارسال از موبایل
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • کدخوان
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال کارت ویزیت
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • مادام العمر

سازمانی

۸۹هزار تومان
۸۹هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال کشوری (انبوه)
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند
 • پیامک سر رسید
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال متناظر
 • خدمات ارزش افزوده VASP
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال هوشمند زماندار
 • اضافه به لیست خودکار
 • ارسال از موبایل
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • کدخوان
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال کارت ویزیت
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • مادام العمر
پرفروش

شرکتی

۵۸هزار تومان
۵۸هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال کشوری (انبوه)
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند
 • پیامک سر رسید
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال متناظر
 • خدمات ارزش افزوده VASP
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال هوشمند زماندار
 • اضافه به لیست خودکار
 • ارسال از موبایل
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • کدخوان
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال کارت ویزیت
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • مادام العمر

اقتصادی

۳۷هزار تومان
۳۷هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال کشوری (انبوه)
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند
 • پیامک سر رسید
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال متناظر
 • خدمات ارزش افزوده VASP
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال هوشمند زماندار
 • اضافه به لیست خودکار
 • ارسال از موبایل
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • کدخوان
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال کارت ویزیت
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • مادام العمر

پایه

۲۴هزار تومان
۲۴هزار تومان
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال کشوری (انبوه)
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال کد پستی همراه اول
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • ارسال پیامک گروهی (انبوه)
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال هوشمند
 • پیامک سر رسید
 • ارسال تدریجی
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال متناظر
 • خدمات ارزش افزوده VASP
 • ارسال متناظر زماندار
 • ارسال هوشمند زماندار
 • اضافه به لیست خودکار
 • ارسال از موبایل
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • کد دهی
 • کدخوان
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال کارت ویزیت
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • مادام العمر

تعرفه خرید خط ۱۰۰۰ (تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۲۰۰۰(تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۳۰۰۰(تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۵۰۰۰۱ (تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۵۰۰۰۲ (تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۵۰۰۰۴ (تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

تعرفه خرید خط ۵۰۰۰۵ (تعرفه خرید خط به ریال می باشد)

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (4 رای,با میانگین: 4٫25 )

Loading...